Wednesday, January 25, 2006

Mheshimiwa Rais.J KIKWETE imarisha PUBLIC PROCUREMENT ACT(PPA-2004) na Iwezeshwe.

Public Procurement Act(2004) kwa maana ni mkataba wa sheria kama ilivyo mikataba mingine yeyote hapa nchini, ikiwa na kanuni, sheria na taratibu zake na kwa maana hiyo haina budi kuheshimiwa na kufuatwa, kinyume na hapo tutakuwa tunavunja sheria na taratibu zote na kama nijuavyo sheria yeyote ndani ya Katiba au andiko lolote lililokubalika litumike kwa mujibu wa sheria, na kwa kufanya hivyo hapana shaka mtu kuchukuliwa hatua za kisheria kama taratibu za sheria zinavyokwenda.

PPA(2004), huu ni mkataba wa sheria wa Umma wa Manunuzi na Ugavi ukipenda kuita hivyo lakini hasa kwa Manunuzi ambao uko chini ya Bodi ya Taifa ya Manunuzi na Ugavi yaani (NBMM).Mkataba huu ulianzishwa ili kusimamia taratibu za manunuzi katika Idara, Taasisi, na ofisi zote za umma nchini sanjari na kupunguza udanganyifu na ufujaji kwenye eneo hili ambalo lilikuwa likiipatia Serikali hasara kubwa kuliko eneo lolote na katika nyanja yeyote katika bajeti ya Serikali kwa Mwaka.

Kwa mfao, inakadiriwa katika Manunuzi ya Umma katika Serikali kwa mwaka 2003, Serikali ilipoteza shillingi Billion 300, zikiwa ni fedha zilizotumika na kupotea kwa ubdahirifu wa Manunuzi ya Serikali kwa vitu mbalimbali na matumizi mbalimbali za kiofisi. Kwa maana nyingine billioni 300 zilikuwa zikitosheleza katika bajeti ya wizara mbili muhimu kwa mwaka , nazo ni ELIMU NA AFYA kwa muundo wa wizara zilivyokuwa, na andhani bajeti hiyo ilikuwa hata kwa sasa ni sawa tu kutosheleza, billioni 300 ni pesa nyingi mno.
Inatosha tu kusema kwamba ukichukulia hata kwa uwiano wa kihesabu utakuta kwamba hiyo ilikuwa ni sawa na asilimia 70 ya matumizi ya serikali katika bajeti ya mwaka ikienda kwenye manunuzi.
Ukirudi kwa haraka haraka utakuta kama bajeti ya mwaka inachukuliwa kwa matumizi ya 70%, je fedha hizo ni za nani?, Jibu ni zetu sisi walipa kodi ukipenda walala hoi, ikiwa pamoja na za wahisani kwa vyovyote tutakuja kuzilipa, sasa kwa nini tusitupie macho basi katika eneo hili?, jamani Mheshimiwa rais Kikwete!.

Inatia moyo, mkataba huu wa manunuzi upo,Bodi ya kuusimamia ipo na Wizara yenye dhamana ya kumulikia kusimamia utendaji wa bodi na mkataba wenyewe ipo, sasa kinachoshindikana ni nini mpaka tunaingia kwenye ubadhirifu wa fedha zote hizo?. Kwa kweli nimetumia mfano wa rekodi za zamani kidogo lakini si zamani sana ukipenda kujua zaidi kila mwaka serikali inatumia kiasi gani katika eneo hili basi hauna budi kwenda OFISI KUU YA MKAGUZI WA MAHESABU YA SERIKALI hapo utakubaliana nami na kitu ninachokizungumza.
Mimi binafsi, wito wangu na ombi langu kuu kwa serikali ya awamu ya nne, ni kuwa ilitupie jicho kali suala hili hasa kwa kuzingatia yafuatayo;
Mosi, Bodi ya NBMM iimarishwe na iwezeshwe na si kuwepo kama kivuli na kupewa mamlaka toshelevu ya kufuatilia taratibu na uwajibikaji wa manunuzi kwa kufuata PPA 2004 katika Idara ,Taasisi na hata Mashirika yasiyo ya kiserikali lakini yako chini ya wahisani na yanasimamiwa na serikali kama vile ya DFP, kwani mashirika haya nayatumia fedha za wahisani na pengine tutazilipa kama deni.

Pili, PPA 2004, inataja ni nani anayestahili na anayetakiwa kufanya shughuli za manunuzi kwa taaluma na si kwa mazoea na uzoefu kama ilivyo sasa kuwa mtu yeyote aweza kufanya manunuzi bila ya kuzingatia kwamba hiyo ni taaluma ya watu na wanahitimu kila mwaka kutoka vyuo mbalimbali nchini.Inatosha kusema tu kwamba kutokana na mkataba huu chini ya wizara husika iiwezeshe bodi ya NBMM kufuatilia katika nyanja zoote na ofisi zoote zinazoweza kufanya manunuzi ili kubaini watu wanaofanya shughuli hizo kwamba wamesomea na wanatambuliwa na bodi, na kama wanafanya kinyume basi watolewe na kuajiriwa wapya na vijana waliohitimu katika fani hii kwani imani yangu ni kwamba wapo wengi tu mtaani.Jamani tusifanye kazi kwa kubabaisha fuateni fani mlizosomea.

Tatu,NBMM ipewe heshima na iwezeshwe kwa kupewa meno, nguvu na kwa mamlaka yoote ya kupanga, kusimamia na kutekeleza mikataba ya aina yeyote katika ngazi yeyote nchini ili mradi tu mkataba huu unahusisha kununua au utoaji huduma nyingine ambazo fedha hizo huwa kwenye kundi hili. Nasema hivyo kwa sababu katika PPA 2004 inaeleza utaalamu na Bodi ya Tenda inatakiwa kufanya nini, na nani anahusika na katika ofisi au maeneo gani.Kama vile haitoshi NBMM itambuliwe kama NBAA ilivyo kwani wenye NBAA ni wakali sana kuchezewa fani yao na mtu hauruhusiwi kufanya shughuli zao bila ya wao kumtambua ,mbona hii NBMM inachezewa hivi na haina la kusema? au tuamini kwamba ipo tu kama kivuli cha danganya toto ya wahisani wetu kama Benki ya Dunia kwamba tulitekeleza agizo lao la kuwepo mamlaka thabiti ya matumizi ya fedha za serikali katika manunuzi na ndoo maana tukainzisha na kuimarisha kwa changala macho PPA 2001?, ambayo nayo hakukizi haja na wenye taaluma yao wakastuka jinsi walivyoiandaa na kubadilishwa tena kuwa PPA 2004, lakini mbona haitelekezwi?.
Na imani kubwa kwamba kwa kutekeleza hayo na kwa mujibu wa serikali hii ya awamu ya nne, tutaweza kupunguza eneo kubwa la upotevu wa fedha zetu ambazo pengine zingelekezwa kwenye miundo mbinu mingine ili kupunguza umaskini unaotumaliza.

Mheshimiwa rais Jakaya Kikwete na timu yako hebu tupieni jicho kali PPA 2004, chini ya NBMM, ili muweze kututhibitishia ukubwa wa serikali si hoja, kinachotakiwa ni utendaji yakinifu, nawe mwenyekiti wa NBMM, Bwana Noeli Mrope amka, chachamaa huu ndo wakati wa Nguvu mpya, Ari mpya na Kasi mpya, oka jahazi la upotevu wa fedha za umma, sio siri bodi yako haina meno na inachezewa tu.
Sina makosa kwa ukweli huu,

Mtoa maoni haya ni Mwanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe anasoma shahada ya kwanza ya Utawala wa Biashara katika Manunuzi na Ugavi, aliyeko Mafunzoni kwa Vitendo DSM.

1 Comments:

At 2:19 AM, Blogger FOSEWERD Initiatives said...

Kha Gadiel, kweli kuna nondo hapa...nilikuwa sijapita pita huku..nina haraka kwa sasa, baadaye nitarudi nisome vyema...

kama nilivyosema mwanzo, vijana tusikae chini na kuangalia meli inazama eti kwa kuwa tu sisi ni taifa la kesho na watoto wetu la keshokutwa!! meli ikizama, hilo taifa la keshokutwa litasafiria na nini?

uwanja huu wa uchambuzi una maana sana...kwako wewe kama kijana na mwanafunzi, halafu wewe kama mtanzania....amini usiamini, hii mijadala inasaidia sana kuanika maovu na mapungufu katika utendaji wa serekali na sisi wenyewe...na amini usiamini usichukulie kama unapoteza muda!!kaza buti tujenge taifa!

 

Post a Comment

<< Home